All instructors

ThS. Trần Quốc Vũ

Chuyên viên tại Trung tâm Ứng Dụng TP.HCM Thầy dạy lịch thứ 3,5,7 

Ts. Phan Thanh Nhàn

Là tiến sĩ, giảng viên khoa Cơ  Khí Chế tạo máy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy dạy lịch thứ 2,4,6

Ths.Trương Thanh Hoài

Doanh nhân – Nhà đạo tạo khởi nghiệp: Ths.Trương Thanh Hoài

Công ty TNHH Dịch vụ AN toàn Lao động Việt Nam

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM liên kết với Công ty TNHH Dịch vụ AN toàn Lao động Việt Nam đào tạo khóa bồi dưỡng “Chuyên viên an toàn vệ sinh lao động” dành cho nhóm 2 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Thầy Đinh Hoài Sinh

Hiện đang công tác tại công ty, thân thiện trong giao tiếp, nhiệt huyết, tận tình trong giảng dạy. Nắm bắt được những kiến thức bị khuyết trong quá trình học của sinh viên, người đi làm và sẵn sàng truyền đạt những kinh nghiệm thực tế tại công ty trong bài giảng. Có kinh nghiệm 5 […]

SADC – Trung tâm đào tạo SolidWorks

SADC – tổ chức người dùng phần mềm 3D SolidWorks được hỗ trợ trực tiếp từ hãng Dassault Systèmes SOLIDWORKS

Thầy Nguyễn Thanh Tân

Giảng viên trẻ, năng động, nhiệt huyết với người học và có kiến thức làm việc thực tế ngoài công ty nên có thể truyền đạt kiến thức thiết thực, phục vụ công việc.

Thầy Nguyễn Thoại Khanh

Năm sinh: 1988 Hiện là giảng viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Từng làm Kỹ sư tại Nidec Copal   Có kinh nghiệm 05 năm làm việc với phần mềm Autodesk Inventor

Loading...