Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

  • Các khóa bồi dưỡng lò hơi công nghiệp Hot

    Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Diginexus Academy thông báo các khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức về lò hơi công nghiệp. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA Khóa học dành cho Giám đốc nhà máy, Giám đốc bảo trì Kỹ […]

  • Vận hành – sửa chữa máy in 3D New

    Nhằm định hướng nghề, đào tạo kiến thức cơ bản, kỹ năng vận hành – sửa chữa máy in 3D công nghệ FDM (FFF), Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Công ty TNHH 3D SMART SOLUTIONS tổ chức khóa bồi dưỡng Vận hành – sửa chữa máy in 3D với sự hướng dẫn của giảng viên có kinh nghiệm thực tế và thực hành thực tế tại Công ty TNHH 3D SMART SOLUTIONS.

  • Kỹ thuật bảo trì cơ khí theo nhu cầu doanh nghiệp Special

    Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu doanh nghiệp các chuyên đề về Kỹ thuật bảo trì cơ khí.

Loading...