Ts. Phan Thanh Nhàn

  • Là tiến sĩ, giảng viên khoa Cơ  Khí Chế tạo máy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thầy dạy lịch thứ 2,4,6
Loading...