GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Là cầu nối gắn kết nhà trường với yêu cầu xã hội cụ thể là gắn kết với các doanh nghiệp, với các người học có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ; tăng nguồn thu cho nhà trường, năng cao danh tiếng của nhà trường trong cộng đồng doanh nghiệp. Qua việc tham gia vào các khóa đào tạo ngắn hạn đội ngũ giảng viên có khả năng thể hiện, phát huy năng lực của mình, thêm cơ hội tiếp cận và trưởng thành trong môi trường thực tế nghề nghiệp. Với các mối quan hệ từ đào tạo ngắn hạn trung tâm sẽ tạo thêm môi trường thực tập  nghề nghiệp và tìm kiếm học bổng cho sinh viên.

 • Tham mưu , tư vấn cho Ban giám hiệu về các vấn đề trong đào tạo ngắn hạn;
 • Tổ chức xây dựng quy chế quản lý đào tạo và quy chế quản lý tài chính cho đào tạo ngắn hạn
 • Giám sát việc thực hiện quy chế về đào tạo ngắn hạn bao gồm: ký hợp đồng,chiêu sinh, tổ chức thực hiện,quản lý tài chính, cấp và quản lý chứng nhận, chứng chỉ.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị ở trong và ngoài trường xác định nhu cầu, tìm kiếm đối tác, quảng bá, xây dựng các chuyên đề đào tạo và gói tư vấn – đào tạo theo nhu cầu
 • Triển khai thực hiện các loại hình đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội và liên kết đào tạo với các doanh nghiệp.
 • Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của trường trên cơ sở kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt.

Phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn thành một trong những hoạt động đào tạo thiết yếu của nhà trường một cách hệ thống (từ khảo sát nhu cầu, xây dựng, quảng bá, tổ chức thực hiện, đánh giá), phủ rộng hoạt động ở tất cả các ngành nghề đào tạo của nhà trường, các lĩnh vực mà trường có khả năng , đi sâu với từng chuyên ngành, kết hợp các chuyên ngành có liên quan, sử dụng nhiều hình thức đào tạo từ tập trung tại trung tâm đến đào tạo theo địa chỉ nhằm mục tiêu:

 • Gắn kết nhà trường với yêu cầu xã hội cụ thể là gắn kết với các doanh nghiệp , với các người học có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ;
 • Tăng nguồn thu cho nhà trường và năng cao danh tiếng của nhà trường trong cộng đồng doanh nghiệp.
 • Tạo thêm môi trường để giảng viên phát huy năng lực, sở trường; các khoa và Trung tâm có khả năng thể hiện, phát huy nội lực, tạo cơ hội để giảng viên tiếp cận và trưởng thành trong môi trường thực tế nghề nghiệp.
 • Tạo thêm môi trường thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm học bổng cho sinh viên.
 • Bồi dưỡng kỹ năng sống, nhận diện, làm chủ, phát triển bản thân; kỹ năng tìm việc và tự tạo việc làm cho sinh viên
 • Phương châm: “THỰC HỌC ĐỂ LÀM VIỆC VÀ PHÁT TRIỂN – BẠN LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ VÀ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN”
 • Phương châm đào tạo: Học để làm và để phát triển.
 • Phương châm phát triển: Hệ thống, bền vững , liên tục cải tiến (không bao giờ hài lòng với chính mình)
 • Phương châm phục vụ :Tất cả vì người học
 • Môi trường làm việc : Trung tâm là nhà
 • Đào tạo kỹ thuật viên các ngành
 • Đào tạo các chuyên đề, các kỹ năng cá nhân, kỹ năng quản lý và bồi dưỡng nghiệp vụ, cho người lao động và đội ngũ quản lý sản xuất.
 • Đào tạo các chuyên đề và bồi dưỡng nghiệp vụ, đánh giá năng lực nghề nghiệp, bồi dưỡng nâng bậc thợ theo yêu cầu doanh nghiệp (theo địa chỉ)
 • Đào tạo kỹ năng sống, khởi nghiệp và phát triển bản thân
 • Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của trường trên cơ sở kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tư vấn trong các lĩnh vực liên quan
 • Xây dựng nhịp cầu kết nối doanh nghiệp với sinh viên trong định hướng học tập và việc làm sau ra trường.
 • Giới thiệu môi trường làm việc tại các công ty xí nghiệp để giáo viên trải nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao kiến thức tay nghề.
Loading...