Inventor

  • Thiết kế kỹ thuật với Inventor cơ bản

    • Bạn đang tìm kiếm một phần mềm thiết kế cơ khí 3D có thể tương tác được với AutoCAD?
    • Bạn tìm kiếm một phần mềm 3D thông dụng?
    • Hãy suy nghĩ về phần mềm Autodesk Inventor nhé!

     

Loading...